Het bestuur 2018 // The board 2018

Het bestuur van ons koor wisselt jaarlijks. Enthousiaste leden kunnen solliciteren voor een bestuurspositie om te helpen bij het coördineren en organiseren van het koor. Ben je altijd al benieuwd geweest wat het bestuur precies doet en wie er achter de schermen werkt? Hieronder stellen we het huidige bestuur aan je voor!

 

Voorzitter – Stacey Slingerland

Als eerste beginnen we met het voorstellen van Stacey Slingerland, onze voorzitter:

“Hallo! Mijn naam is Stacey, ik ben 22 jaar oud en zit sinds september 2015 bij het koor. Momenteel volg ik de master Health, Economics, Policy and Law (HEPL) en de premaster Gezondheidsrecht. Ik ben bij het koor terechtgekomen omdat ik graag iets met zingen wilde doen en tegelijkertijd lid van een vereniging wilde worden. Dit waren twee vliegen in één klap!
Met allemaal enthousiaste meiden werk je samen om bij concerten een geweldig resultaat neer te zetten! En dan is het ook nog eens gezellig 🙂”.

Als voorzitter is Stacey verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van het koor. Zij zorgt ervoor dat alles binnen de vereniging op rolletjes loopt. Enkele taken van haar zijn:

 • Het aansturen van het bestuur en de commissies
 • Het organiseren en coördineren van repetities en optredens
 • Het leiden van vergaderingen
 • Bijhouden van jaarlijkse planning en agenda
 • Maken van het jaarverslag

 

Penningmeester – Hannah Hübner

Onze penningmeester is Hannah Hübner:

Hoi! Ik ben Hannah, tweedejaars rechtenstudent met een afgeronde bachelor criminologie. Ik zing bij het Erasmus Studentenkoor sinds september 2016 en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad! Toen ik naar Rotterdam verhuisde, kende ik er buiten mijn studiegenootjes weinig mensen. Bij het koor gaan was dus een goede manier om mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken. Het is natuurlijk leuk om in mijn eentje te zingen, maar het is nog veel leuker om met meer dan veertig meiden te zingen en van de samenklank te genieten. Door het plezier dat ik hieraan beleef, wilde ik graag iets terugdoen voor het koor: de reden dat ik nu in het bestuur zit.

Als penningmeester houdt Hannah alle financiën op orde. Enkele taken van Hannah zijn:

 • Beheer van zakelijke rekening
 • Maken van het jaarbudget en de jaarrekening
 • Betalen van facturen
 • Zoeken naar sponsors

 

Bestuurslid Ledencontact (Human Resources) – Yanna Godeke

Yanna Godeke is verantwoordelijk voor het ledencontact in de vereniging.

 

Hoi! Ik ben Yanna, 20 jaar oud en op dit moment tweedejaars student Psychologie. Ik zit sinds september 2016 bij het koor. Sinds december 2017 ben ik bestuurslid Human Resources, wat inhoudt dat ik onder andere het contact met de leden onderhoud, aanwezigheid tijdens de repetities registreer en de audities en open repetities plan.

Enkele taken van Yanna zijn:

 • Organiseren van open repetities
 • Bijhouden van aanwezigheid van leden
 • Verwerken van nieuwe aanmeldingen
 • Inplannen van audities

 

Marketing – Anneke Neesen

Anneke Neesen is ons bestuurslid Marketing:

Hoi, ik ben Anneke en ik ben 19 jaar oud. Ik zit bij het koor sinds begin 2017. Ik studeer fiscaal recht en

zit nu in mijn tweede jaar. Ik ben bij het koor gekomen omdat ik heel erg van zingen houd en het is natuurlijk ook super gezellig. Ik wilde graag bestuurslid marketing worden om mensen op de hoogte te

houden over wat het koor doet.

Anneke heeft de volgende taken:

 • Promotie van het koor op social media
 • Bijhouden van de website
 • Contact met muzikanten

 

 


 

Our board changes annually. Every enthusiastic member can apply for a board position to help us coordinate the choir. Are you curious about the different positions on the board and are you wondering who is working backstage? We are glad to introduce you to our current choir!

 

Chairwoman – Stacey Slingerland

Let us start by introducing our current chairman, Stacey Slingerland:

Hello! My name is Stacey, I’m 22 years old and part of the choir since September 2015. Currently, I’m studying Health, Economics, Policy and Law (HEPL) and the premaster Law. I joined the choir because I wanted to do something with singing (besides singing in the shower) and I wanted to join an association as well. That’s two birds with one stone!
Together with all the members, you work all year to put down an amazing performance at concerts. And it’s really fun to do so 🙂

As chairwoman she is responsible for the organization and coordination of the choir. Stacey makes sure everything is running smoothly. Some of her tasks include:

 • Controlling the board and the committees
 • Organize and coordinate rehearsals and performances
 • Leading meetings
 • Creating and updating of annual planning

 

Treasurer – Hannah Hübner

Hannah Hübner is the treasurer of the choir:

Hi! I am Hannah, a second-year student in law with a bachelor in criminology. I have been singing in the Erasmus Student Choir since September 2016 and have not regretted it any second! When I moved to Rotterdam, I did not know many people other than my fellow criminology students, so joining the choir was a great way to get to know people and make new friends. It is of course nice to sing on my own, but it is way more fun to sing with more than forty girls and enjoy the harmony. The pleasure this gives me made me want to contribute to the choir in a significant way, which is why I am now in the board.

Hannah keeps track of all finances of the choir. A few of her tasks include:

 • Manage the bank account
 • Making a budget plan and annual financial account
 • Pay the invoices
 • Searching for sponsors

 

Human Resources – Yanna Godeke

Yanna Godeke is responsible for all intern communication with the members:

Hi! My name is Yanna, I’m 20 years old and at the moment I am in my second year Psychology. I joined the choir in September 2016 and since December 2017 I’m the Human Resource board member. This basically means that I will maintain contact with all the members, keep track of the presence during the rehearsals and organize and plan the auditions and open rehearsals.

Some of Yanna’s tasks include:

 • Organizing open rehearsals
 • Keeping track of the availability of members
 • Processing new applications
 • Planning of auditions

 

Marketing – Anneke Neesen

Anneke Neesen is our board member Marketing:

Hi! My name is Anneke and I’m 19 years old. I joined the choir at the beginning of 2017. I’m studying tax law and I’m in my second year right now. I joined the choir because I really like to sing and the choir is so much fun. I wanted to become a marketing board member to keep people updated about the choir. As a marketing board member I’ll promote the choir.

Some of Anneke’s tasks include:

 • Promoting the choir on social media
 • Updating the website
 • Contact with musicians